Čo robiť v prípade nehody. Aj s návodom špeciálne pre politikov

  12. januára 2024

Dopravná nehoda sa môže udiať kedykoľvek. Stačí kúsok nepozornosti, neprispôsobenie jazdy a rýchlosti situácii na vozovke a bum. A je to. Auto v stĺpe v Dúbravke na Saratovskej ulici nejakého mesta niekedy v prvej polovici januára. Čo robiť v takom prípade? Pre všetkých, ktorý sa zodpovedajú zákonu a navyše si uvedomujú, že všade môžu byť…